OŚRODEK PROFILAKTYKI I EDUKACJI „LIDER” Myśl. Wierz. Marz. Miej odwagę. - Walt Disney
Szkolenia z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych i promocji zdrowia
Realizacja profesjonalnych programów profilaktycznych

Ośrodek Profilaktyki i Edukacji LIDER

 
Dyrektor Ośrodka : mgr Elżbieta Górecka – pedagog, specjalista I stopnia w zakresie resocjalizacji i poradnictwa oraz
                                                                                        II stopnia  w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.


magister  Filozofii Chrześcijańskiej –Filozofia Przyrody Ożywionej
 • Studia podyplomowe - Zarządzanie projektami profilaktycznymi – 600 godzin
 • Studia podyplomoweTerapia Pedagogiczna
 • Studia podyplomowe-  Organizacja i Zarządzanie Oświatą - Menadżer Oświaty
 • Studium Socjoterapii
 • Studium Przeciwadziałania Przemocy w Rodzinie
 • Półtoraroczny cykl psychologicznych treningów w ramach Studium Metod Psychokorekcyjnych - 300 godzin
 • Wieloletni instruktor i realizator nowoczesnych programów profilaktycznych.
Upoważnienia do prowadzenia szkoleń przygotowujących nauczycieli do realizacji następujących programów:
 • "Spójrz Inaczej" 1-3
 • "Spójrz Inaczej" 4-8
 • "Spójrz Inaczej na Agresję"
 • „Program Domowych Detektywów”
 • „Fantastyczne Możliwości”
 • „Interwencja profilaktyczna”
 • „Cukierki”
 • „Przyjaciele Zippiego”
 • ,,Strażnicy Uśmiechu”
 • ,,Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”
 • "Apteczka kierunek optymizm"
 • "ISKRA"
  Szkolenia dotyczące stosowania w praktyce programu „Debata”, „Korekta” , „Sprzedawcy” , ,,,Smak życia czyli debata o dopalaczach”-      prof. nzw.dr.hab.Krzysztofa Wojcieszka

Upoważnienie do prowadzenia szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych.
 
 • Aktywnie współpracuje z wieloma instytucjami m.in.
  • Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
  • Centrum Pozytywnej Edukacji Warszawie
  • Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki Spójrz Inaczej
  • Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
  • Miejskim Zespołem Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie
  • Fundacja Homo Homini Kraków
  • Opty Misja
  • miejskimi i gminnymi komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych
  • oraz różnymi specjalistami w zależności od potrzeb
Duże doświadczenie w szkoleniu różnych grup zawodowych w zakresie szeroko pojętej profilaktyki ( agresji i przemocy, środków odurzających) i wychowania.


  

Warsztaty i szkolenia profilaktyczne


AktualnościWitamy na stronach Ośrodka Profilaktyki i Edukacji "LIDER". Główne nurty naszej dzialalności to szkolenia z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych i promocji zdrowia oraz bezpośrednia realizacja profesjonalnych programów profilaktycznych.

Prowadzimy szkolenia przygotowujące do samodzielnej pracy rekomendowanymi programami profilaktycznymi w szkołach.

Naszą ofertę kierujemy do nauczycieli, psychologów, pedagogów, członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przedstawicieli innych grup zawodowych zainteresowanych szeroko pojętą profilaktyką. Szkolenia prowadzimy na terenie całej Polski.
Posiadamy 23-letnie doświadczenie w tym zakresie. Dzieki temu nasze propozycje są nowoczesne i ciekawe.

Można skontaktować się z nami poda adresem: elalider@interia.pl lub kontaktując się na nr tel 509 -534 -733