OŚRODEK PROFILAKTYKI I EDUKACJI „LIDER” Myśl. Wierz. Marz. Miej odwagę. - Walt Disney
Szkolenia z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych i promocji zdrowia
Realizacja profesjonalnych programów profilaktycznych

Bezpieczeństwo dzieci przedszkolnych


1.,,BĄDŹ MIŁY, NIE DOKUCZAJ – warsztaty przeznaczony dla dzieci 5-6 letnich.
CELE:
  • Uświadomienie dzieciom czym jest dokuczanie i jakie ma konsekwencje;
  • Uczenie konstruktywnego radzenia sobie z trudnościami, kształtowanie empatycznej postawy
  • Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa, integracja grupy
Czas trwania programu: 2 godziny lekcyjne. Koszt:  Dojazd, materiały, realizacja warsztatu do uzgodnienia

2.,,PODRÓŻ DO KRAINY BEZPIECZEŃSTWA – warsztaty przeznaczony dla dzieci 5-6 letnich.
CELE:
  • kształtowanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo;
  • Uczenie konstruktywnego radzenia sobie z trudnościami, dokonywania prawidłowych wyborów;
  • Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa, integracja grupy
Czas trwania programu: 2 godziny lekcyjne. Koszt:  Dojazd, materiały, realizacja warsztatu - do uzgodnienia

3.,,JESTEM OSTROŻNY – warsztaty przeznaczony dla dzieci 5-6 letnich.
CELE: Identyfikacja podstawowych zagrożeń dla zdrowia, kształtowanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo, zdrowie oraz więzi z innymi ludźmi, uczenie konstruktywnego odmawiania, wzmacnianie prawidłowego systemu wartości
Czas trwania programu: 2 godziny lekcyjne. Koszt:  Dojazd, materiały, realizacja warsztatu - do uzgodnienia

4.,,JESTEŚMY SUPER – warsztaty przeznaczony dla dzieci 5-6 letnich.
CELE:
  • Wzmacnianie prawidłowego systemu wartości, pozytywnego nastawienia do siebie i otoczenia;
  • Uświadomienie dzieciom czym jest agresja i jakie ma konsekwencje;
  • Kontrola swoich emocji, odróżnianie zachowań dobrych od złych
Czas trwania programu: 2 godziny lekcyjne. Koszt:  Dojazd, materiały, realizacja warsztatu- do uzgodnienia

5.,,DZIELĘ SIĘ I POMAGAM” -– warsztaty przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym.
CELE: przygotowanie dzieci do funkcjonowania w grupie wolnego od przemocy poprzez nauczenie ich kontroli własnych emocji, rozwiązywania konfliktów oraz zachowań prospołecznych, kształtowanie empatycznej postawy oraz współpracy w grupie
Czas trwania programu: 45 minut. Koszt:  Dojazd, materiały, realizacja warsztatu - do uzgodnienia
 


 
 
UWAGI KOŃCOWE:
Możliwość dopasowania szkolenia lub warsztatów do potrzeb gminy, komisji, szkoły
Możliwość negocjacji finansowania, terminów, liczby godzin.....
Po każdym programie RAPORT dla szkoły i gminy
W sprawie dodatkowych informacji proszę o kontakt:  509 534 733 lub elalider@interia.pl

Warsztaty i szkolenia profilaktyczne


AktualnościWitamy na stronach Ośrodka Profilaktyki i Edukacji "LIDER". Główne nurty naszej dzialalności to szkolenia z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych i promocji zdrowia oraz bezpośrednia realizacja profesjonalnych programów profilaktycznych.

Prowadzimy szkolenia przygotowujące do samodzielnej pracy rekomendowanymi programami profilaktycznymi w szkołach.

Naszą ofertę kierujemy do nauczycieli, psychologów, pedagogów, członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przedstawicieli innych grup zawodowych zainteresowanych szeroko pojętą profilaktyką. Szkolenia prowadzimy na terenie całej Polski.
Posiadamy 23-letnie doświadczenie w tym zakresie. Dzieki temu nasze propozycje są nowoczesne i ciekawe.

Można skontaktować się z nami poda adresem: elalider@interia.pl lub kontaktując się na nr tel 509 -534 -733