OŚRODEK PROFILAKTYKI I EDUKACJI „LIDER” Myśl. Wierz. Marz. Miej odwagę. - Walt Disney
Szkolenia z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych i promocji zdrowia
Realizacja profesjonalnych programów profilaktycznych

Szkolenia podnoszące umiejętności

JAK  I  DLACZEGO WARTO  MOTYWOWAĆ RODZICÓW DO WSPÓŁPRACY?

Przeznaczone dla: dyrektorów, pedagogów,wychowawców, rad pedagogicznych, przedstawicieli Rady Rodziców.
CELE: Zaangażowanie rodziców do współpracy,nawiązanie lepszej komunikacji, wypracowanie zasad  współpracy

Czas trwania:  5 godzin dydaktycznych.
Metody:  prezentacja, mini wykład, warsztaty.
 

„WYWIADÓWKA PROFILAKTYCZNA” 

Przeznaczone dla: wychowawców klas i zainteresowanych nauczycieli
CELE: Przygotowanie wychowawców do spotkań z rodzicami w czasie których nauczą rodziców lepszej komunikacji z własnymi dziećmi, umiejętności radzenia sobie w czasie podejmowania przez nich zachowań ruzykownych oraz przekażą podstawowe informacje o alkoholu i innych środkach odurzających.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych. 
Metody: Wykład, praca w małych grupach, prezentacja materiałów
 

,, WYCHOWAWCA JAKO SOJUSZNIK W REALIZACJI  DZIAŁAŃ  PROFILAKTYCZNYCH”

Przeznaczone dla: dyrektorów, pedagogów szkolnych, wychowawców
CELE: podniesienie świadomości wśród nauczycieli potrzeby profesjonalnej pracy profilaktycznej, zapoznanie ze skutecznymi strategiami profilaktycznym, omówienie czynników ryzyka i czynników chroniących, pomoc w wyborze i dopasowaniu do potrzeb szkoły rekomendowanych programów profilaktycznych

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne.
Metody: wykład, prezentacja materiałów, praca w małych grupach.
 

 "BEZPIECZNY W SIECI” 

Przeznaczone dla: wychowawców, pedagogów szkolnych.
CELE: minimalizowanie oraz zapobieganie zjawisku cyberprzemocy poprzez przekazanie wiedzy na temat możliwych ćwiczeń/warsztatów kształtujących pozytywne zachowania w sieci wśród dzieci i młodzieży. Uzyskanie wiedzy i umiejętności prowadzenia ćwiczeń i warsztatów z zakresu przeciwdziałania destruktywnego korzystania z Internetu.

Czas trwania: 3 godziny.

,,Dopalacze - nowe spojrzenie na narkotyki”

Przeznaczone dla: pedagogów szkolnych, wychowawców
Cele szkolenia:
  1. Wzrost wiedzy na temat zachowań ryzykownych podejmowanych przez młodzież,
  2. Dostarczenie uczestnikom wiedzy nt. dopalaczy, przyczyn oraz symptomów sięgania przez uczniów po narkotyki, dopalacze,  mechanizmów eksperymentowania i uzależnienia,
  3. Kształtowanie umiejętności dotyczących działań profilaktycznych.
Czas trwania: 3 godziny.

 UPRAWIANIE SPORTU MOŻE BYĆ SKUTECZNYM DZIAŁANIEM PROFILAKTYCZNYM – prowadzący psycholog sportu, aktywny sportowiec – Kamil Tomaszuk
Przeznaczone dla: przedstawicielI klubu sportowego, nauczycielI  wychowania fizycznego, osób zainteresowanych.
CELE:    zdobycie wiedzy dotyczącej radzenia sobie z emocjami, udoskonalenie umiejętności potrzebnych w profesjonalnej profilaktyce, zainicjowanie procesu nowego spojrzenia na sport i profilaktykę.
TEMATYKA:1.Czym jest sport?2.Zwycięstwo i porażka.3.Czym są emocje w sporcie, jak sobie z nimi radzić? W jaki sposób wykorzystać tę wiedzę w życiu pozasportowym ?4.Stres- redukcja poziomu stresu, w jaki sposób sobie z nim radzić podczas startu sportowego?5.Motywacja i odraczanie gratyfikacji.6.Koncentracja- sztuka koncentracji kluczem do osiągania wyników sportowych (ćwiczenia).7.Sport , a skuteczne strategie profilaktyczne.
Czas trwania:  5 godzin dydaktycznych
Metody:  prezentacja, mini wykład, warsztaty,
Koszt: Dojazd, materiały, realizacja warsztatu - 950zł brutto
 KAPITAŁ SPOŁECZNY NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W NOWOCZESNYCH DZIAŁANIACH PROFILAKTYCZNYCH – prowadzący psycholog sportu, aktywny sportowiec – Kamil Tomaszuk oraz  profilaktyk Elżbieta Górecka- szkolenie przeznaczone dla: przedstawicielI klubu sportowego, nauczycielI  wychowania fizycznego, osób zainteresowanych.
CELE: zdobycie wiedzy na temat środków uzależniających i profilaktyki uzależnień oraz rynku rekomendowanych programów profilaktycznych; uwrażliwienie na skuteczne strategie profilaktyczne ; udoskonalenie technik pracy z dziećmi i młodzieżą ze szczególnym zwróceniem uwagi na emocje.
 
 
TEMATYKA
1. Profilaktyką można szkodzić.2.Przegląd rekomendowanych programów profilaktycznych.3.Podstawowe informacje na temat alkoholu i narkotyków.4. Przenikanie się działań środowiskowych i szkolnych.5. Sport , a skuteczne strategie profilaktyczne.6. Podsumowanie nabytej wiedzy pod kątem składania ofert  do Gminnego Programu.
Czas trwania:  10 godzin dydaktycznych/2 prowadzących.
Metody:  prezentacja, mini wykład, warsztaty,
Koszt: Dojazd, materiały, realizacja warsztatu, zaświadczenia -  2350zł brutto  
UWAGI KOŃCOWE:
Możliwość dopasowania szkolenia lub warsztatów do potrzeb gminy, komisji, szkoły
Możliwość negocjacji finansowania, terminów, liczby godzin.....
Po każdym programie RAPORT dla szkoły i gminy
W sprawie dodatkowych informacji proszę o kontakt:  509 534 733 lub elalider@interia.pl

Warsztaty i szkolenia profilaktyczne


AktualnościWitamy na stronach Ośrodka Profilaktyki i Edukacji "LIDER". Główne nurty naszej dzialalności to szkolenia z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych i promocji zdrowia oraz bezpośrednia realizacja profesjonalnych programów profilaktycznych.

Prowadzimy szkolenia przygotowujące do samodzielnej pracy rekomendowanymi programami profilaktycznymi w szkołach.

Naszą ofertę kierujemy do nauczycieli, psychologów, pedagogów, członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przedstawicieli innych grup zawodowych zainteresowanych szeroko pojętą profilaktyką. Szkolenia prowadzimy na terenie całej Polski.
Posiadamy 23-letnie doświadczenie w tym zakresie. Dzieki temu nasze propozycje są nowoczesne i ciekawe.

Można skontaktować się z nami poda adresem: elalider@interia.pl lub kontaktując się na nr tel 509 -534 -733