OŚRODEK PROFILAKTYKI I EDUKACJI „LIDER” Myśl. Wierz. Marz. Miej odwagę. - Walt Disney
Szkolenia z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych i promocji zdrowia
Realizacja profesjonalnych programów profilaktycznych

Spotkania z rodzicami


PROPONOWANA TEMATYKA SPOTKAŃ Z RODZICAMI:

       1. JAK MÓWIĆ, ŻEBY MALUCHY NAS SŁUCHAŁY? Poradnik przetrwania dla rodziców od 3-7 lat.
              Warsztat skierowany do rodziców, dziadków, opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym.


       2. Narkotyki ? Dopalacze  – na pewno nie moje dziecko. 


       3. Postawy rodziców jako element profilaktyki domowej. 


       4. Interwencja rodzica wobec dziecka eksperymentującego z alkoholem.


       5. 10 sposobów żeby pomóc dziecku nie pić alkoholu i nie brać narkotyków.


       6. DOPALACZE – nowe spojrzenie na narkotyki.


       7. "Problem uzależnienia, a zachowania ryzykowne wśród współczesnej młodzieży"
.
               Zajęcia skierowane do rodziców uczniów starszych klas szkoły podstawowej, realizowane w formie wykładu interaktywnego.


       8. Nowe media – szanse czy zagrożenia? 
               Nabycie przez rodzica umiejętności skutecznego zabezpieczania komputera przed niebezpiecznymi treściami.
               Filtrowania wybranych treści w Internecie, reagowania w sytuacji gdy dziecko jest sprawcą bądź ofiarą cyberprzemocy.  


       9. „Emocje dziecka” - Warsztat skierowany do rodziców, dziadków, opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym.


      10. „Słowa mają moc, czyli o sztuce doceniania” -  Warsztat skierowany do rodziców, dziadków, opiekunów.


      11. ,,JAK MOTYWOWAĆ DZIECKO DO NAUKI WSPÓŁPRACUJĄC ZE SZKOŁĄ?”.


      12. Inne ważne tematy wg potrzeb.

 
Czas trwania:   1 - 2 godziny + konsultacje indywidualne (wg potrzeb).  
 
 
UWAGI KOŃCOWE:
Możliwość dopasowania szkolenia lub warsztatów do potrzeb gminy, komisji, szkoły
Możliwość negocjacji finansowania, terminów, liczby godzin.....
Po każdym programie RAPORT dla szkoły i gminy
W sprawie dodatkowych informacji proszę o kontakt:  509 534 733 lub elalider@interia.pl

Warsztaty i szkolenia profilaktyczne


AktualnościWitamy na stronach Ośrodka Profilaktyki i Edukacji "LIDER". Główne nurty naszej dzialalności to szkolenia z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych i promocji zdrowia oraz bezpośrednia realizacja profesjonalnych programów profilaktycznych.

Prowadzimy szkolenia przygotowujące do samodzielnej pracy rekomendowanymi programami profilaktycznymi w szkołach.

Naszą ofertę kierujemy do nauczycieli, psychologów, pedagogów, członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przedstawicieli innych grup zawodowych zainteresowanych szeroko pojętą profilaktyką. Szkolenia prowadzimy na terenie całej Polski.
Posiadamy 23-letnie doświadczenie w tym zakresie. Dzieki temu nasze propozycje są nowoczesne i ciekawe.

Można skontaktować się z nami poda adresem: elalider@interia.pl lub kontaktując się na nr tel 509 -534 -733