OŚRODEK PROFILAKTYKI I EDUKACJI „LIDER” Myśl. Wierz. Marz. Miej odwagę. - Walt Disney
Szkolenia z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych i promocji zdrowia
Realizacja profesjonalnych programów profilaktycznych

Spotkania z nauczycielami, pedagogami

Ośrodek Profilaktyki i Edukacji ,,Lider" proponuje szkolenia dla wychowawców, pedagogów, psychologów oraz wszystkich zainteresowanych nauczycieli
z zakresu szeroko pojętej profilaktyki i wychowania. Szczególnie skupiamy się na szkoleniach dających uprawnienia dla nauczycieli do pracy najlepszymi , dostępnymi w naszym kraju programami profialktycznymi z zakresu profilaktyki uniwersalnej - a więc skierowanych do wszystkich uczniów.
Są to programy z zakresu umiejętności psychospołecznych, promocji zdrowia psychicznego, wczesnej profilaktyki alkoholowej
i narkotykowej.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

  
UWAGI KOŃCOWE:
Możliwość dopasowania szkolenia lub warsztatów do potrzeb gminy, komisji, szkoły
Możliwość negocjacji finansowania, terminów, liczby godzin.....
Po każdym programie RAPORT dla szkoły i gminy
W sprawie dodatkowych informacji proszę o kontakt:  509 534 733 lub elalider@interia.pl

Warsztaty i szkolenia profilaktyczne


AktualnościWitamy na stronach Ośrodka Profilaktyki i Edukacji "LIDER". Główne nurty naszej dzialalności to szkolenia z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych i promocji zdrowia oraz bezpośrednia realizacja profesjonalnych programów profilaktycznych.

Prowadzimy szkolenia przygotowujące do samodzielnej pracy rekomendowanymi programami profilaktycznymi w szkołach.

Naszą ofertę kierujemy do nauczycieli, psychologów, pedagogów, członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przedstawicieli innych grup zawodowych zainteresowanych szeroko pojętą profilaktyką. Szkolenia prowadzimy na terenie całej Polski.
Posiadamy 23-letnie doświadczenie w tym zakresie. Dzieki temu nasze propozycje są nowoczesne i ciekawe.

Można skontaktować się z nami poda adresem: elalider@interia.pl lub kontaktując się na nr tel 509 -534 -733