OŚRODEK PROFILAKTYKI I EDUKACJI „LIDER” Myśl. Wierz. Marz. Miej odwagę. - Walt Disney
Szkolenia z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych i promocji zdrowia
Realizacja profesjonalnych programów profilaktycznych

Profilaktyka alkoholowa

1.  „DEBATA”  rekomendowany program autorstwa prof. Krzysztofa Wojcieszka - program ten szczególnie polecam dla  klas VII -VIII szkół podstawowych.
Celem programu jest:
- zmiana przekonań normatywnych na temat alkoholu, dostarczenie właściwej wiedzy na temat alkoholu
-umiejętność i potrzeba dokonywania postanowień abstynenckich
Czas trwania programu: 3 godziny lekcyjne. Koszt:  Dojazd, materiały, realizacja programu- do uzgodnienia

2.  „UZALEŻNIENIE – kiedy się zaczyna?”   -  warsztaty te szczególnie polecam dla  klas VI -VIII szkół podstawowych
Celem programu jest: świadomość  mechanizmów uzależnienia oraz etapów procesu uzależnienia; umiejętność  i potrzeba zachowań asertywnych
Czas trwania programu: 2 godziny lekcyjne. Koszt:  Dojazd, materiały, realizacja programu- do uzgodnienia

3.,,ALKOHOL – PUŁAPKA WOLNOŚCI” – warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych.
CELE:  zwiększenie świadomości na temat prawd i mitów o alkoholu, zdobycie wiedzy dotyczącej choroby alkoholowej, jej etapów, objawów, refleksja  nad wartością jaką jest wolność / jej cechy/
Czas trwania programu: 2 godziny lekcyjne.
Koszt:  Dojazd, materiały, realizacja programu  - do uzgodnienia

4.,,ŚRODKI ODURZAJĄCE – czy warto po nie sięgać?” – warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych.
CELE: zwiększenie świadomości na temat prawd i mitów o różnych środkach odurzających ( w tym energetyki),zdobycie wiedzy dotyczącej uzależnienia, etapy, objawy
Czas trwania programu: 2 godziny lekcyjne;Koszt:  Dojazd, materiały, realizacja programu - do uzgodnienia

5. ABSTYNENT – KOZAK czy NUDZIARZ? warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas 5-8 szkół podstawowych.
CELE: zmiana przekonań normatywnych na temat wartości jaką jest szeroko pojęta abstynencja, postanowienia abstynenckie młodzieży
Czas trwania programu: 2 godziny lekcyjne; Koszt:  Dojazd, materiały, realizacja programu - do uzgodnienia

6. ,,NIE DAJ SIĘ WCIĄGNĄĆ” – warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas 5-8 szkół podstawowych.
CELE: abstynencka postawa młodzieży, usystematyzowanie wiedzy na temat środków odurzających znanych uczniom, nabycie umiejętności komunikacji oraz  asertywnych zachowań w sytuacji namowy, zwiększenie świadomości swoich uczuć, postaw, wartości;
Czas trwania programu: 3 godziny  lekcyjne; Koszt:  Dojazd, materiały, konsultacje z nauczycielami – do uzgodnienia

7. ,,ABSTYNENCJA – ależ tak!” warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas 5-8 szkół podstawowych.
CELE:  wzbudzenie potrzeby zachowań abstynenckich, korzyści wynikające z abstynencji środków odurzających
- kreatywność w myśleniu, działaniu i świętowaniu, zwiększenie świadomości swoich uczuć, postaw, wartości
Czas trwania programu: 2 godziny  lekcyjne.
Koszt:  Dojazd, materiały, konsultacje z nauczycielami – do uzgodnienia

8.  ,,NIE PIJĘ BO TAK”
 autorstwa dr Krzysztofa  Ostaszewskiego i dr. Jakuba Kołodziejczyka – cykl  zajęć przeznaczony dla uczniów VI -VIII klas szkoły podstawowej.
 CELE: poddanie krytycznej ocenie popularnych w naszej kulturze mitów alkoholowych, wskazanie wartości ważnych w życiu indywidualnym i grupowym uczniów, przedyskutowanie powodów, dla których młodzi ludzie podejmują decyzję o niepiciu alkoholu.
Czas trwania programu: 2 godziny lekcyjne. Koszt:  Dojazd, materiały, realizacja programu - do uzgodnienia

9. ,,ZDROWO I DOBRZE  ŻYĆ- program  przeznaczony dla uczniów  VI -VII klas szkoły podstawowej.
CELE: Ideał zdrowego życia dla ludzi w ogóle i dla młodych w szczególności, identyfikacja podstawowych zagrożeń dla zdrowia, wprowadzenie normy niepicia, niepalenia, niebrania
Czas trwania programu: 2 godziny lekcyjne. Koszt:  Dojazd, materiały, realizacja programu - do uzgodnienia

10.,,TAK CZY NIE-  autorstwa Witolda Skrzypczyka  ,PROM -  Łódź, program  przeznaczony dla uczniów klas VII- VIII
CELE: dostarczenie wiedzy na temat uzależnień oraz wpływu alkoholu i narkotyków na życie w rodzinie, kształtowanie postaw sprzyjających podejmowaniu racjonalnych decyzji związanych z zażywaniem alkoholu   i innych środków odurzających, nabycie praktycznych umiejętności umożliwiających samostanowienie i obronę własnych praw, z uwzględnieniem asertywnego mówienia NIE
Czas trwania programu: 2x3 godziny  lekcyjne. Koszt:  Dojazd, materiały, konsultacje z nauczycielami – do uzgodnienia

 
 
UWAGI KOŃCOWE:
Możliwość dopasowania szkolenia lub warsztatów do potrzeb gminy, komisji, szkoły
Możliwość negocjacji finansowania, terminów, liczby godzin.....
Po każdym programie RAPORT dla szkoły i gminy
W sprawie dodatkowych informacji proszę o kontakt:  509 534 733 lub elalider@interia.pl

Warsztaty i szkolenia profilaktyczne


AktualnościWitamy na stronach Ośrodka Profilaktyki i Edukacji "LIDER". Główne nurty naszej dzialalności to szkolenia z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych i promocji zdrowia oraz bezpośrednia realizacja profesjonalnych programów profilaktycznych.

Prowadzimy szkolenia przygotowujące do samodzielnej pracy rekomendowanymi programami profilaktycznymi w szkołach.

Naszą ofertę kierujemy do nauczycieli, psychologów, pedagogów, członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przedstawicieli innych grup zawodowych zainteresowanych szeroko pojętą profilaktyką. Szkolenia prowadzimy na terenie całej Polski.
Posiadamy 23-letnie doświadczenie w tym zakresie. Dzieki temu nasze propozycje są nowoczesne i ciekawe.

Można skontaktować się z nami poda adresem: elalider@interia.pl lub kontaktując się na nr tel 509 -534 -733