OŚRODEK PROFILAKTYKI I EDUKACJI „LIDER” Myśl. Wierz. Marz. Miej odwagę. - Walt Disney
Szkolenia z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych i promocji zdrowia
Realizacja profesjonalnych programów profilaktycznych

Profilaktyka alkoholowa

„KOREKTA”
Autorstwa dr Krzysztofa Wojcieszka, to atrakcyjna propozycja dla tzw. młodych dorosłych, a więc uczniów klas III szkół zawodowych lub III szkół średnich( warunkiem udziału jest pełnoletniość).

Celem programu jest:
  • Przesunięcie granicy ilości spożywanego alkoholu i okoliczności picia w bezpieczniejszy rejon,
  • Zmniejszenie tendencji do ryzykownych zachowań alkoholowych generowanych przez grupę.
Czas trwania programu: 3 godziny( plus konsultacje dla młodzieży)


„DEBATA” 
Rekomendowany program autorstwa dr Krzysztofa Wojcieszka - program ten szczególnie polecam dla  I klas szkół średnich. 

Celem programu jest:
  • zmiana przekonań normatywnych na temat alkoholu, dostarczenie właściwej wiedzy na temat alkoholu
  • umiejętność i potrzeba dokonywania postanowień abstynenckich
Czas trwania programu: 3 godziny lekcyjne


,,ZAHAMUJ W PORĘ”
Warsztaty przeznaczone dla klas I szkół średnich

Celem programu jest:
  • utrzymywanie abstynencji alkoholowej, nikotynowej oraz wycofanie z już istniejących zachowań ryzykownych.
  • wskazanie pozytywnych i atrakcyjnych możliwości spędzania czasu wolnego,
  • kształtowanie umiejętności pozytywnego myślenia o sobie i świecie,
  • kształtowanie umiejętności rozpoznawania psychologicznych cech uzależnienia,
  • poznanie i uświadomienie sobie cech indywidualnych i okoliczności sprzyjających uzależnianiu się,
Czas trwania programu: 3 godziny lekcyjne
  
UWAGI KOŃCOWE:
Możliwość dopasowania szkolenia lub warsztatów do potrzeb gminy, komisji, szkoły
Możliwość negocjacji finansowania, terminów, liczby godzin.....
Po każdym programie RAPORT dla szkoły i gminy
W sprawie dodatkowych informacji proszę o kontakt:  509 534 733 lub elalider@interia.pl

Warsztaty i szkolenia profilaktyczne


AktualnościWitamy na stronach Ośrodka Profilaktyki i Edukacji "LIDER". Główne nurty naszej dzialalności to szkolenia z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych i promocji zdrowia oraz bezpośrednia realizacja profesjonalnych programów profilaktycznych.

Prowadzimy szkolenia przygotowujące do samodzielnej pracy rekomendowanymi programami profilaktycznymi w szkołach.

Naszą ofertę kierujemy do nauczycieli, psychologów, pedagogów, członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przedstawicieli innych grup zawodowych zainteresowanych szeroko pojętą profilaktyką. Szkolenia prowadzimy na terenie całej Polski.
Posiadamy 23-letnie doświadczenie w tym zakresie. Dzieki temu nasze propozycje są nowoczesne i ciekawe.

Można skontaktować się z nami poda adresem: elalider@interia.pl lub kontaktując się na nr tel 509 -534 -733