OŚRODEK PROFILAKTYKI I EDUKACJI „LIDER” Myśl. Wierz. Marz. Miej odwagę. - Walt Disney
Szkolenia z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych i promocji zdrowia
Realizacja profesjonalnych programów profilaktycznych

Profilaktyka innych zachowań ryzykownych oraz tzw. profilaktyka pozytywna

„ AMBITNY CEL” 
Wyznaczanie sobie celów i motywacja do ich osiągania, z wykorzystaniem  NARZĘDZI KRYTYCZNEGO MYSLENIA TOC.
 
Metody: wykład, zajęcia warsztatowe z elementami ćwiczeniowymi, praca w podgrupach i indywidualna.
 
Cele zajęć:
  • umiejętność wyznaczania sobie ambitnego celu,
  • zapoznanie z DRZEWKIEM AMBITNEGO CELU  wg TOC, 
  • analiza przeszkód uniemożliwiających osiągnięcie celu ( w tym alkohol i inne środki odurzające),
  • stworzenie indywidualnego drzewka ambitnego celu.
Czas trwania: 3 godzin lekcyjne .

 
„Gra edukacyjna NIE-PRZEGRAJ"
Warsztat skierowany do uczniów w wieku od 15 do 18 r. życia

 
Celem  zajęć jest przede wszystkim dostarczenie wiedzy na temat zagrożeń związanych z różnymi formami przemocy. Gra polega na angażowaniu młodzieży w dyskusję na temat dokonywania wyborów w trudnych sytuacjach życiowych. Gracze przeprowadzają głównego bohatera – swojego rówieśnika, przez takie zagadnienia jak: zagrażające sytuacje w szkole, w Internecie, podczas czasu wolnego oraz dowiadują się do kogo i gdzie mogą się zwracać o pomoc. Zajęcia profilaktyczne na podstawie gry są okazją do dyskusji, refleksji, zdobywania nowych informacji, pracy w grupach.

Czas trwania: 4 godziny lekcyjne
 
 
UWAGI KOŃCOWE:
Możliwość dopasowania szkolenia lub warsztatów do potrzeb gminy, komisji, szkoły
Możliwość negocjacji finansowania, terminów, liczby godzin.....
Po każdym programie RAPORT dla szkoły i gminy
W sprawie dodatkowych informacji proszę o kontakt:  509 534 733 lub elalider@interia.pl

Warsztaty i szkolenia profilaktyczne


AktualnościWitamy na stronach Ośrodka Profilaktyki i Edukacji "LIDER". Główne nurty naszej dzialalności to szkolenia z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych i promocji zdrowia oraz bezpośrednia realizacja profesjonalnych programów profilaktycznych.

Prowadzimy szkolenia przygotowujące do samodzielnej pracy rekomendowanymi programami profilaktycznymi w szkołach.

Naszą ofertę kierujemy do nauczycieli, psychologów, pedagogów, członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przedstawicieli innych grup zawodowych zainteresowanych szeroko pojętą profilaktyką. Szkolenia prowadzimy na terenie całej Polski.
Posiadamy 23-letnie doświadczenie w tym zakresie. Dzieki temu nasze propozycje są nowoczesne i ciekawe.

Można skontaktować się z nami poda adresem: elalider@interia.pl lub kontaktując się na nr tel 509 -534 -733