OŚRODEK PROFILAKTYKI I EDUKACJI „LIDER” Myśl. Wierz. Marz. Miej odwagę. - Walt Disney
Szkolenia z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych i promocji zdrowia
Realizacja profesjonalnych programów profilaktycznych

Profilaktyka narkotykowa


1. „SMAK ŻYCIA czyli debata o dopalaczach” – warsztat autorstwa prof. Krzysztofa Wojcieszka  skierowany do uczniów klas VIII.
CELE:
  • Podniesienie poziomu wiedzy na temat zagrożenia jakie niesie zażywanie dopalaczy
  • Ukazanie przyczyn podejmowania ryzykownych zachowań przez młodzież
  • Zmiana przekonań normatywnych
Czas trwania programu: 3 godziny .Koszt: Dojazd, materiały, realizacja programu - 490zł brutto ( raport dodatkowo 50zł brutto).

2.,,CUKIERKI – program z zakresu wczesnej profilaktyki  środków odurzających, przeznaczony dla uczniów klas II -IV. Realizowany w oparciu o bajkę profilaktyczną ,,Cukierki” autorstwa Agnieszki Grzelak.
Czas trwania programu: 3 godziny zajęć z uczniami +omówienie zajęć
Koszt:  materiały, realizacja programu, omówienie zajęć z wychowawcą/ pedagogiem - 490 zł brutto( raport dodatkowo 50zł brutto).

3 ,,TAJEMNICA  ZAGINIONEJ SKARBONKI”- program wczesnej profilaktyki narkotykowej, przeznaczony dla uczniów klas III-V.  Oparty jest  na animowanym filmie ,,Tajemnica zaginionej skarbonki”. Autorami są specjaliści ze stowarzyszenia  ,,Alternatiff” w Warszawie.
Cele programu: przedstawienie mechanizmu uzależnienie, szkodliwości oraz strat ponoszonych przez ludzi uwikłanych w   branie środków zmieniających świadomość;kształtowanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo, zdrowie oraz więzi z innymi ludźmi.
Czas trwania programu: 2 godziny. Koszt: materiały, realizacja programu: 395zł  brutto( raport dodatkowo 50zł brutto).

4. ,,JA I UŻYWKI”- program  przeznaczony dla uczniów  VII-VIII szkół podstawowych.
CELE: dostarczenie podstawowych wiadomości o substancjach uzależniających ,określenie zachowania wobec używek- osobiste postanowienia; sposoby radzenia sobie w sytuacji kryzysowej
Czas trwania programu: 2 godziny lekcyjne. Koszt:  Dojazd, materiały, realizacja programu- 380zł( raport dodatkowo 50zł brutto). 

5. „MARIHUANA - leczy czy truje? Ciężkie rozmowy o "lekkim" narkotyku.”- warsztat skierowany do uczniów szkół podstawowych.
CELE: dostarczenie  młodym ludziom rzetelnej wiedzy o kontekście palenia marihuany oraz o samej marihuanie, zwiększenie ostrożności młodzieży oraz zminimalizowanie ich otwartości na marihuanę, zwiększenie ostrożności w odniesieniu do innych substancji psychoaktywnych i zachowań ryzykownych oraz promowanie zachowań prozdrowotnych
Czas trwania programu: 2 godziny lekcyjne. Koszt:  Dojazd, materiały, realizacja programu- 385zł brutto ( raport dodatkowo 50zł brutto). 

6. „MYŚLIMY KRYTYCZNIE” - zajęcia edukacyjno – profilaktyczne dotyczące narkomanii, realizowane               z wykorzystaniem NARZĘDZI KRYTYCZNEGO MYŚLENIA TOC – przeznaczone dla uczniów klas VII – VIII, III klas gimnazjalnych oraz szkół średnich. Celem jest  nabycie umiejętności podejmowania racjonalnych, odpowiedzialnych decyzji oraz analizy i interpretowania faktów i różnych informacji.
Czas trwania programu: 3 godziny. Koszt: Dojazd, materiały, realizacja programu - 470zł brutto  ( raport dodatkowo 50zł brutto). 
 
 
UWAGI KOŃCOWE:
Możliwość dopasowania szkolenia lub warsztatów do potrzeb gminy, komisji, szkoły
Możliwość negocjacji finansowania, terminów, liczby godzin.....
Po każdym programie RAPORT dla szkoły i gminy
W sprawie dodatkowych informacji proszę o kontakt:  509 534 733 lub elalider@interia.pl

Warsztaty i szkolenia profilaktyczne


AktualnościWitamy na stronach Ośrodka Profilaktyki i Edukacji "LIDER". Główne nurty naszej dzialalności to szkolenia z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych i promocji zdrowia oraz bezpośrednia realizacja profesjonalnych programów profilaktycznych.

Prowadzimy szkolenia przygotowujące do samodzielnej pracy rekomendowanymi programami profilaktycznymi w szkołach.

Naszą ofertę kierujemy do nauczycieli, psychologów, pedagogów, członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przedstawicieli innych grup zawodowych zainteresowanych szeroko pojętą profilaktyką. Szkolenia prowadzimy na terenie całej Polski.
Posiadamy 23-letnie doświadczenie w tym zakresie. Dzieki temu nasze propozycje są nowoczesne i ciekawe.

Można skontaktować się z nami poda adresem: elalider@interia.pl lub kontaktując się na nr tel 509 -534 -733