OŚRODEK PROFILAKTYKI I EDUKACJI „LIDER” Myśl. Wierz. Marz. Miej odwagę. - Walt Disney
Szkolenia z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych i promocji zdrowia
Realizacja profesjonalnych programów profilaktycznych

Profilaktyka narkotykowa

„ODLOT”
Zajęcia edukacyjno – profilaktyczne dotyczące narkomanii, realizowane  w oparciu o film „Opiekun” z programu zapobiegania narkomanii ,,Odlot” – przeznaczone dla uczniów szkół średnich(Ew.klas III gimnazjalnych).

CELE:
  • obalenie mitów na temat narkomanii,
  • wzmocnienie postaw abstynenckich,
  • nauka dbania o własną kondycję psychofizyczną.
Czas trwania programu: 3 godziny.

 
„SMAK ŻYCIA czyli debata o dopalaczach”
Warsztat autorstwa dr Krzysztofa Wojcieszka  skierowany do uczniów  w wieku 13-18 lat.
 
CELE:
  • Podniesienie poziomu wiedzy na temat zagrożenia jakie niesie zażywanie dopalaczy
  • Ukazanie przyczyn podejmowania ryzykownych zachowań przez młodzież
  • Zmiana przekonań normatywnych
Czas trwania programu: 3 godziny

 
„DOPALACZE – nowe spojrzenie na narkotyki”
Warsztat skierowany do uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych klas III gimnazjalnych  oraz  szkół średnich (zmiana przekonań normatywnych)
 
CELE:
  • Podniesienie poziomu wiedzy na temat zagrożenia jakie niesie zażywanie dopalaczy
  • Ukazanie przyczyn podejmowania ryzykownych zachowań przez młodzież
Czas trwania programu: 3 godziny.
 
 
UWAGI KOŃCOWE:
Możliwość dopasowania szkolenia lub warsztatów do potrzeb gminy, komisji, szkoły
Możliwość negocjacji finansowania, terminów, liczby godzin.....
Po każdym programie RAPORT dla szkoły i gminy
W sprawie dodatkowych informacji proszę o kontakt:  509 534 733 lub elalider@interia.pl

Warsztaty i szkolenia profilaktyczne


AktualnościWitamy na stronach Ośrodka Profilaktyki i Edukacji "LIDER". Główne nurty naszej dzialalności to szkolenia z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych i promocji zdrowia oraz bezpośrednia realizacja profesjonalnych programów profilaktycznych.

Prowadzimy szkolenia przygotowujące do samodzielnej pracy rekomendowanymi programami profilaktycznymi w szkołach.

Naszą ofertę kierujemy do nauczycieli, psychologów, pedagogów, członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przedstawicieli innych grup zawodowych zainteresowanych szeroko pojętą profilaktyką. Szkolenia prowadzimy na terenie całej Polski.
Posiadamy 23-letnie doświadczenie w tym zakresie. Dzieki temu nasze propozycje są nowoczesne i ciekawe.

Można skontaktować się z nami poda adresem: elalider@interia.pl lub kontaktując się na nr tel 509 -534 -733