OŚRODEK PROFILAKTYKI I EDUKACJI „LIDER” Myśl. Wierz. Marz. Miej odwagę. - Walt Disney
Szkolenia z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych i promocji zdrowia
Realizacja profesjonalnych programów profilaktycznych

Programy Profilaktyczne w Szkole

PROGRAMY  PROFILAKTYCZNE W SZKOLE


Programy profilaktyczne w szkole prowadzone są od wielu lat. Jest ich wiele i są różnej jakości. W 2016 r. powstała nowa strona internetowa poświęcona programom rekomendowanym www.programyrekomendowane.pl(otwórz w nowym oknie). Znajdą na niej Państwo  bazę  rekomendowanych programów  profilaktycznych oraz  uzyskają Państwo informacje, czym jest System rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego oraz w jaki sposób należy zgłosić program profilaktyczny do bazy programów rekomendowanych. Rekomendacje mogą uzyskać wyłącznie programy, które poddane zostały ocenie przez zespól specjalistów, zgodnie z przyjętymi nowymi standardami i kryteriami jakości.
 
OŚRODEK PROFILAKTYKI I EDUKACJI ,,LIDER” PRZYGOTOWUJE NAUCZYCIELI , aby mogli samodzielnie prowadzić programy profilaktyczne w szkole. Z zakresu profilaktyki alkoholowej programy profilaktyczne w szkole to:  Program Domowych Detektywów, Fantastyczne Możliwości, Interwencja Profilaktyczna, Debata. Odpowiednio dobrane  programy profilaktyczne w szkole  powinny wpisywać się w codziennie działania dydaktyczne i wychowawcze nauczycieli, najlepiej aby mógł on je uzupełniać i wzmacniać, ponieważ to gwarantuje jego efektywność.

 PROGRAMY PROFILAKTYCNE W SZKOLE  skierowane są do określonych grup wiekowych.  

Program Domowych Detektywów jest szkolnym programem profilaktyki uniwersalnej realizowanym z uczniami w wieku 10-12 lat we współpracy z ich rodzicami oraz nauczycielami w celu zapobiegania i opóźniania inicjacji alkoholowej. Programy profilaktyczne w szkole   powinny być zawsze skierowane są do uczniów i ich rodziców. Program Domowych Detektywów składa się z dwóch części: szkolnej oraz domowej, a uczniowie w trakcie jego trwania zdobywają wiedzę podczas zabawy. Taka forma sprawia, że jest on dla nich bardziej przystępny. Praca w domu odbywa się przy pomocy zeszytów komiksowych, w których zawarte są zabawne opowiadania, zadania dla dzieci i ich rodziców oraz porady. Szkolna część rekomendowane programy profilaktyczne polega na współpracy nauczycieli i wybranych przez uczniów liderów rówieśniczych. Na zajęciach uczniowie rozmawiają na tematy zawarte w zeszytach komiksowych oraz dzielą się doświadczeniami związanymi z pracą z rodzicami. Programy profilaktyczne w szkole mają swoich autorów.
 Program Domowych Detektywów jest adaptacją amerykańskiego programu Slick Tracy Home Team Program, opracowanego na Uniwersytecie Minnesota w ramachProjektu Northland. Autorami adaptacji programu do polskich warunków są: Krzysztof Bobrowski, Anna Borucka,
Katarzyna Okulicz-Kozaryn, Krzysztof Ostaszewski, Agnieszka Pisarska, Janina Starzyńska z Pracowni Profilaktyki Młodzieżowej „Pro-M” Instytutu Psychiatrii  i Neurologii w Warszawie.
 
Programy profilaktyczne w szkole z najwyższego poziomu rekomendacji , a przeznaczone dla klas starszych szkół podstawowych to program Fantastyczne Możliwości. To rekomendowany program profilaktyczny z zakresu profilaktyki mający na celu opóźnienie wieku inicjacji alkoholowej, skierowany do uczniów klas siódmych i ósmych oraz ich rodziców. Realizatorami programu są nauczyciele i pedagodzy szkolni. Wzmacnia on w uczniach szereg umiejętności społecznych, przede wszystkim tych związanych z radzeniem sobie z negatywnym wpływem rówieśników oraz środowiska w jakim przebywają i gdzie mogą być zachęcani do picia alkoholu. W odniesieniu do rodziców program ten wspiera ich wychowawcze i profilaktyczne działania oraz zachęca do prowadzenia z dziećmi rozmów dotyczących zagrożeń wynikających z picia alkoholu oraz używania innych substancji psychoaktywnych.
Jest on adaptacją amerykańskiego programu Amazaing Alternatives, opracowanego na Uniwersytecie Minnesota w ramach Projektu Northland. Autorzy adaptacji programu do polskich warunków: Agnieszka Pisarska, Krzysztof Bobrowski, Anna Borucka, Katarzyna Okulicz-Kozaryn i Krzysztof Ostaszewski z Pracowni Profilaktyki Młodzieżowej „Pro-M” Instytutu Psychiatrii  i Neurologii w Warszawie.
 
PROGRAMY PROFILAKTYCZNE W SZKOLE stosowane są również   w sytuacji ,kiedy zauważa się lub ma się podejrzenia, iż uczniowie mogą używać różnego rodzaju substancji psychoaktywnych. Tak powstał Program Interwencja Profilaktyczna, został stworzony przez zespół Pracowni Profilaktyki Młodzieżowej „Pro-M” Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w składzie: dr hab. Krzysztof Ostaszewski,dr Katarzyna Okulicz-Kozaryn, dr Agnieszka Pisarska, mgr Anna Borucka.  Jednym z najważniejszych elementów interwencji jest ścisła współpraca rodziców, których zadaniem jest przede wszystkim udzielanie dziecku wsparcia emocjonalnego, pomoc dziecku oraz edukowanie w zakresie wiedzy o substancjach odurzających.
 
Programy profilaktyczne w szkole mają też charakter krótkiej interwencji profilaktycznej. To program Debata przeprowadzany w klasach VI-VIII  z wykorzystaniem interaktywnych metod dialogu motywującego. Autorem programu jest Krzysztof Wojcieszek - doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, profesor nadzwyczajny Pedagogium WSNS, ekspert PARPA ds. profilaktyki dzieci i młodzieży. Realizacja programu  w każdej klasie trwa po 3 godziny. Program profilaktyczny "DEBATA" realizowany jest w taki sposób, aby wzmacniać w uczniach między innymi postawę abstynencką.
 
UWAGI  PROGRAMY PROFILAKTYCZNE W SZKOLE

Należy pamiętać, iż  programy profilaktyczne w szkole powinny być najwyższej jakości, dlatego warto, aby pedagodzy pracowali narzędziami sprawdzonymi czyli wybierali programy tzw. rekomendowane. Oczywiście można również realizować inne programy, które pomimo iż nie figurują w Banku, to jednak są przygotowane na bardzo wysokim poziomie. Ośrodek Profilaktyki i Edukacji ,,Lider” przygotowuje nauczycieli, aby mogli realizować z uczniami następujące programy profilaktyczne w szkole: Cukierki, Strażnicy Uśmiechu, Smak życia czyli debata o dopalaczach, Apteczka Kierunek Optymizm.


KONTAKT

Od 2000 roku prowadzę Ośrodek Profilaktyki i Edukacji ,,Lider”.  Jestem trenerem wielu programów z poziomu profilaktyki uniwersalnej:,, Program Domowych Detektywów czyli Jaś i Małgosia na tropie”, ,,Fantastyczne Możliwości”,,, Przyjaciele Zippiego”, ,,Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”, ,,Apteczka Kierunek Optymizm „, ,,Cukierki”,,,Strażnicy Uśmiechu”, ,,Interwencja Profilaktyczna”.

Można się ze mną kontaktować pisząc maila: profilaktykelalider@gmail.com lub dzwoniąc na te. 509 534 733

Warsztaty i szkolenia profilaktyczne


AktualnościWitamy na stronach Ośrodka Profilaktyki i Edukacji "LIDER". Główne nurty naszej dzialalności to szkolenia z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych i promocji zdrowia oraz bezpośrednia realizacja profesjonalnych programów profilaktycznych.

Prowadzimy szkolenia przygotowujące do samodzielnej pracy rekomendowanymi programami profilaktycznymi w szkołach.

Naszą ofertę kierujemy do nauczycieli, psychologów, pedagogów, członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przedstawicieli innych grup zawodowych zainteresowanych szeroko pojętą profilaktyką. Szkolenia prowadzimy na terenie całej Polski.
Posiadamy 23-letnie doświadczenie w tym zakresie. Dzieki temu nasze propozycje są nowoczesne i ciekawe.

Można skontaktować się z nami poda adresem: elalider@interia.pl lub kontaktując się na nr tel 509 -534 -733