OŚRODEK PROFILAKTYKI I EDUKACJI „LIDER” Myśl. Wierz. Marz. Miej odwagę. - Walt Disney
Szkolenia z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych i promocji zdrowia
Realizacja profesjonalnych programów profilaktycznych

Spójrz inaczej program

 

Spójrz Inaczej program to autorski program zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej , od 1 do 8.  Program opracowany  przez, A. Kołodziejczyka, E. Czemierowską i T. Kołodziejczyka.  Zawiera scenariusze zajęć do systematycznej pracy z  uczniami klas 1-8 w ciągu całego roku szkolnego (około 25godzin lekcyjnych na każdą klasę. Scenariusze obejmują  pięć działów tematycznych:

1.Przeżywanie i wyrażanie uczuć i emocji 
2.Budowanie poczucia własnej wartości  
3.Funkcjonowanie w grupie 
4.Rozwiązywanie problemów i konfliktów
5.Dbanie o swoje zdrowie i profilaktyka uzależnień.
 

GRUPA DOCELOWA  PROGRAMU

Spójrz Inaczej program realizowany jest w szkołach podstawowych z uczniami klas 1-8 podczas godzin wychowawczych lub zajęć dodatkowych przez osoby, które posiadają certyfikat upoważniający do pracy tym programem/ nauczyciele wychowawcy, nauczyciele przedmiotowi, nauczyciele świetlic, psycholodzy, pedagodzy.
 

CEL  PROGRAMU 

CELEM SPÓJRZ INACZEJ PROGRAM  i zajęć z uczniami jest kształtowanie osobowości dzieci i rozwijanie ich umiejętności radzenia sobie z różnymi trudnymi sytuacjami i problemami, mogącymi powodować sięganie po alkohol, narkotyki i inne szkodliwe dla zdrowia substancje oraz stosowanie agresji.
Spójrz Inaczej program obejmuje  rozwijanie pozytywnego obrazu siebie, rozumienie i wyrażanie uczuć, umiejętności dobrego bycia w grupie i kontaktowania się z innymi, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, podejmowania decyzji i odpowiedzialności za własne zdrowie.
 

REKOMENDACJE  SPÓJRZ INACZEJ 

Program profilaktyczny Spójrz Inaczej spełnia standardy i posiada rekomendacje agend Ministerstwa Zdrowia: Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii/ obecnie  Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom/ oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej” jako jedyna instytucja w Polsce posiada prawa autorskie do Programu „Spójrz inaczej”, co oznacza, iż jako  jedyna instytucja w Polscejest uprawniona do szkolenia realizatorów tego programu. Dysponuje kadrą kompetentnych jego trenerów.
 

TRENER  

Jestem członkiem Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki ,,Spójrz Inaczej” oraz trenerem programu ,,Spójrz Inaczej”. Jestem pedagogiem profilaktykiem. Mam długoletnie doświadczenie w bezpośredniej pracy z dziećmi, młodzieżą, nauczycielami, rodzicami oraz przedstawicielami innych grup zawodowych zajmujących się szeroko pojętą profilaktyką zachowań ryzykownych.
Ukończyłam filozofię przyrody oraz liczne studia podyplomowe i kursy między innymi: Zarządzanie Oświatą, Zarządzanie projektami profilaktycznymi, Terapia Pedagogiczna, Socjoterapia, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Studium Metod Psychokorekcyjnych.
 

UPOWSZECHNIANIE  SPÓJRZ INACZEJ 

Od 2000 roku prowadzę Ośrodek Profilaktyki i Edukacji ,,Lider” – strona elalider.pl 
 Jestem trenerem nie tylko programu ,,Spójrz Inaczej”, ale wielu innych programów z poziomu profilaktyki uniwersalnej:,, Program Domowych Detektywów czyli Jaś i Małgosia na tropie”, ,,Fantastyczne Możliwości”,,, Przyjaciele Zippiego”, ,,Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”, ,,Apteczka Kierunek Optymizm „, ,,Cukierki”,,,Strażnicy Uśmiechu”, ,,Interwencja Profilaktyczna”.

Można się ze mną kontaktować pisząc maila: profilaktykelalider@gmail.com lub dzwoniąc na te. 509 534 733
 
 
 
 
 

Warsztaty i szkolenia profilaktyczne


AktualnościWitamy na stronach Ośrodka Profilaktyki i Edukacji "LIDER". Główne nurty naszej dzialalności to szkolenia z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych i promocji zdrowia oraz bezpośrednia realizacja profesjonalnych programów profilaktycznych.

Prowadzimy szkolenia przygotowujące do samodzielnej pracy rekomendowanymi programami profilaktycznymi w szkołach.

Naszą ofertę kierujemy do nauczycieli, psychologów, pedagogów, członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przedstawicieli innych grup zawodowych zainteresowanych szeroko pojętą profilaktyką. Szkolenia prowadzimy na terenie całej Polski.
Posiadamy 23-letnie doświadczenie w tym zakresie. Dzieki temu nasze propozycje są nowoczesne i ciekawe.

Można skontaktować się z nami poda adresem: elalider@interia.pl lub kontaktując się na nr tel 509 -534 -733